Dbajmy o siebie i szanujmy wszelkie obostrzenia, które mają na celu zwiększyć nasze bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko zarażenia Covid -19.